to mainpage about Australia  

Sao Miguel / Azores

"Azulejos"  
town hall in<BR>Ponta Delgada
town hall in
Ponta Delgada
back to map Sao Roque
Sao Roque
Azulejos